ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร (Krungsri) รวมถึง เบอร์โทรต่างๆ