เปรียบเทียบการเปิดบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน
การสมัครบัญชี
ขนาดสมุดบัญชี สมุดธรรมดา size มาตรฐาน สมุดธรรมดา size มาตรฐาน สมุดยาวสีเหลือง สมุดเล่มเล็กคล้ายหนังสือ สมุดเล่มยาวสีฟ้า สมุดเล่มยาวสีชมพู สมุดธรรมดา size มาตรฐาน
การรวมรายการ เมื่อมีเกิน 15 รายการ
หักเงินเมื่อไม่เคลื่อนไหว
หักเงินเมือปิดบัญชี
การปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารออมสิน

รูปสมุดบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

kbank-book

ธนาคารไทยพาณิชย์

scb-book

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ks-book

ธนาคารกรุงไทย

ktb-book

ธนาคารกรุงเทพ

bangkok-book

ธนาคารทหารไทย

tmb-book

ธนาคารธนชาต

thanachart-book

ธนาคารออมสิน

gsb-book